Skip to main content

Pur Natur bio activ yoghurt

Pur Natur bio activ bevat naast onze traditionele yoghurtculturen 3 bijkomende bacteriestammen, namelijk Pediococcus pentosaceus CECT 8330, Lacto­bacillus rhamnosus GG ATCC 53103 en Bifidobacterium longum CECT 7894. In samenwerking met AB-BIOTICS, experten in health-care, heeft PUR NATUR deze productlijn voor u ontwikkeld.

bio activ yoghurt 700g

Biologische volle standyoghurt met extra levende fermenten in een hersluitbare pot van 700g.

Waarom bacteriestammen gebruiken en waar komen ze vandaan?

Doorheen de tijd werd de diversiteit van micro-organismen in het maag-darmkanaal van de Westerse bevolking beperkter door meerdere invloeden, zoals eetgewoonten, het gebruik van geneesmiddelen en antibiotica, luchtvervuiling, bewaarmiddelen, toevoegingen, enz.

De geselecteerde bacteriestammen zijn afkomstig uit regio’s waar mensen niet zijn blootgesteld aan deze invloeden. We ontvingen deze bacteriestammen van gezonde mensen die op het platteland leven. Hun microbiële flora blijkt veel diverser te zijn! Deze mensen worden minder beïnvloed door externe factoren die kenmerkend zijn voor de Westerse wereld zoals antibiotica, bewerkt voedsel en het milieu.

De unieke Pur Natur-formule met extra yoghurtculturen

Pur Natur bio activ bevat bovenop onze traditionele yoghurtculturen nog drie andere bacteriestammen: Pediococcus pentosaceus CECT 8330Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 en Bifidobacterium longum CECT 7894.

Yoghurt maakt deel uit van een gezond, evenwichtig en duurzaam dieet.

Levende culturen in yoghurt helpen lactose te verteren dankzij hun fermentatie-activiteit, ook bij mensen met een lactose-intolerantie.1

 

Bron : 1 Martini MC, Kukielka D, Savaiano DA. Lactose digestion from yogurt: influence of a meal and additional lactose. Am J Clin Nutr. May 1991;53(5):1253-1258. 

logo AB-Biotics

We hebben deze productlijn voor u ontwikkeld in samenwerking met AB-BIOTICS, een toonaangevend bedrijf in probiotica voor de gezondheidszorg.

Meer informatie over AB-Biotics

DE AANPAK VAN AB-BIOTICS

ab biotics

 

AB-BIOTICS legt de nadruk op de ontwikkeling van innovatieve probiotica op basis van de modulatie van microbiota. AB-BIOTICS is gevestigd in Barcelona en werd opgericht in 2004. Het bedrijf heeft een eigen, enorme collectie natuurlijke stammen van over de hele wereld.

Waarom deze formule?

De formule voor Pur Natur bio activ yoghurt bevat 3 extra, zorgvuldig geselecteerde type bacteriën, de Bifidobacterium, Pediococcus en Lactobacillus  van menselijke oorsprong. De formule combineert drie stammen met bewezen en complementaire doeltreffendheid voor:

De darmmicrobiota

Waarom darmflora essentieel zijn

Meer informatie voor gezondheidsprofessionals

DIGEST PLUS-STAMMEN

De diversiteit en kracht van de commensale darmmicrobiota wordt versterkt door de AB-Digest-probioticaformule, omdat de stammen in staat zijn om:

  • Te overleven in een omgeving met lage pH en te vermenigvuldigen ondanks de aanwezigheid van galzouten2
  • Zich te hechten aan en te vestigen in het darmkanaal2
  • De darmbarrière en zijn doorlaatbaarheid te verbeteren2
  • De ontstekingsrespons te beperken3
  • Te beschermen tegen virale infecties2
  • Enteropathogene bacteriën te neutraliseren3
  • Een homofermentatief metabolisme te begunstigen3

Bron:
2 Segers ME, Lebeer S. Towards a better understanding of Lactobacillus rhamnosus GG - host interactions. Microbial Cell Factories. 2014;13(Suppl 1):S7-S23.
3 Santas J et al. Pediococcus pentosaceus CECT 8330 and Bifidobacterium longum CECT 7894 vertonen de neiging om overmatig huilen bij baby’s te beperken in een klinische pilootstudie. Int J Pharma Bio Sci 2015; 6(2):P458–66.

1. De darmmicrobiota

We zijn 90 % bacteriën en 10 % mens.

Het menselijk verteringsstelsel is een complex ecosysteem en huist miljoenen micro-organismen, alsook honderden soorten bacteriën. Het menselijk microbioom bestaat uit tien keer meer microbiële dan menselijke cellen, dus 100 miljard. Onze darmflora bevat meer dan drie miljoen microbiële genen, of 150 keer meer genen dan het menselijk genoom. Er kunnen meer dan 1000 verschillende gekende bacteriesoorten worden gevonden in de menselijke darmflora, maar slechts 150 tot 170 hebben de overhand in elk onderwerp.

De meeste darmmicrobes zijn schadeloos of zelfs heilzaam voor de gastheer. Ze beschermen deze tegen maag- en darmpathogenen (bacteriën verantwoordelijk voor voedselinfecties), helpen bij de opname van voedingsstoffen en energie uit voedsel en dragen bij tot een normale immuunrespons. Sommige van deze bacteriën kunnen potentieel gevaarlijk zijn. Ze worden echter meestal in toom gehouden door goede bacteriën om de zogenaamde microbiotabalans te behouden.

Een microbiële onbalans kan infecties veroorzaken door opportunistische pathogenen die bijvoorbeeld aanvallen van diarree veroorzaken
Verstoringen van deze gevoelige balans worden gekoppeld aan overgewicht, ondervoeding, ongezonde eetpatronen, ziekte, stress, enz. Een microbiële onbalans kan ook infecties veroorzaken door opportunistische pathogenen die bijvoorbeeld aanvallen van diarree veroorzaken. Verschillende factoren kunnen de microbiële balans in de darmen verstoren, zoals het gebruik van geneesmiddelen bij ziekte, bijvoorbeeld antibiotica. Behandelingen met antibiotica vernietigen microbepopulaties, de commensale microbiota wordt afgezwakt en zo ontstaat een omgeving die gevoelig is aan pathogene en opportunistische indringers.

Dysbiose van darmmicrobiota kan ook worden veroorzaakt door pathogene (bacteriële) infecties zoals listeria en salmonella.
Diarree kan worden veroorzaakt door virale infecties zoals het rotavirus en infecties.

Digest Plus-stammen

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 belet de groei van pathogene bacteriën zoals Listeria spp of Salmonella spp. in vitro. Deze effecten werden in vivo geobserveerd, in ten minste twee recente onafhankelijke klinische studies, waarvan één met Kaukasische kinderen en een andere met Aziatische allergische volwassenen, waaruit bleek dat de consumptie van Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 de rijkdom aan Lactobacillus, butyrogene bacterie zoals Ruminococcus en de gehele diversiteit van de microbiota doet stijgen. Deze studies hebben ook aangetoond dat Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 de hoeveelheid potentiële enteropathogenen zoals Escherichia doet dalen.2

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 heeft bewezen diarree te beperken in tijd.4

Digest Plus-stammen zijn homofermentatieve bacteriën3. In tegenstelling tot heterofermentatieve bacteriën, produceren ze GEEN CO2 en ethanol als eindproduct van enkelvoudige suikers, zoals glucose of fructose, wat als een negatief effect wordt beschouwd. Ethanol kan de darmbeweeglijkheid beïnvloeden aangezien gasproductie kan leiden tot een opgeblazen gevoel en flatulentie.

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 voorkomt eveneens de dysbiose die wordt veroorzaakt door antibioticabehandelingen met penicilline.5 De aanwezigheid van de Bifidobacterium longum CECT7894 - stam zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een gezonde hoeveelheid bifidobacteria.6

Bovendien werd aangetoond dat probioticastammen Bifidobacterium longum CECT7894 en Pediococcus pentosaceus CECT8330 in staat zijn om de groei van potentieel pathogene bacteria te verhinderen, zoals Escherichia coli en andere van het geslacht Enterobacter, Klebsiella en Bacteroides in vitro. Een klinische studie heeft aangetoond dat het aantal enterobacteria is gedaald en dat de hoeveelheid bifidobacteria aanzienlijk is gestegen na een dagelijkse dosis van twee probioticastammen Bifidobacterium longum CECT7894 en Pediococcus pentosaceus CECT8330 in een periode van twee weken.6

Bronnen:
2 Segers ME, Lebeer S. Towards a better understanding of Lactobacillus rhamnosus GG - host interactions. Microbial Cell Factories. 2014;13(Suppl 1):S7-S23.
3 Santas J et al. Pediococcus pentosaceus CECT 8330 en Bifidobacterium longum CECT 7894 vertonen de neiging om overmatig huilen bij baby’s te beperken in een klinische pilootstudie. Int J Pharma Bio Sci 2015; 6(2):P458–66.
4 Szajewska H, Skórka A, Ruszczyński M, Gieruszczak-Białek D. Meta-analysis: LactobacillusGG for treating acute gastroenteritis in children--updated analysis of randomised controlled trials. Aliment Pharmacol Ther. 2013 Sep;38(5):467–76.
5 Szajewska H, Kołodziej M. Systematic review with meta-analysis: Lactobacillus rhamnosus GG in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea in children and adults. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Nov;42(10):1149–57.
6 Tintore M et al. (2017) Gut Microbiota Dysbiosis and Role of Probiotics in Infant Colic. Arch Clin Microbiol. Vol. 8 No. 4:56 doi:10.4172/1989-8436.100056

Lactobacillus Rhamnosus vermindert het aantal gevallen van diarree met Pur Natur bio activ yoghurt

Fig1: Lactobacillus Rhamnosus vermindert het aantal gevallen van diarree. A: het aantal gevallen van acute diarree werd gereduceerd met 400% in de groep Lactobacillus Rhamnosus GG in vergelijking met de placebogroep. B: het aantal gevallen van diarree veroorzaakt door het rotavirus was 9 keer lager bij patiënten behandeld met Lactobacillus Rhamnosus GG in vergelijking met de placebogroep. C: de duurtijd van de diarree was 32% minder lang wanneer Lactobacillus Rhamnosus GG als supplement tijdens de rehydratatie werd toegediend. D: het aantal gevallen van antibiotica-gerelateerde diarree was 9 keer lager in de groep Lactobacillus Rhamnosus GG in vergelijking met de placebogroep.

Bron grafiek:
6 Tintore M et al. (2017) Gut Microbiota Dysbiosis and Role of Probiotics in Infant Colic. Arch Clin Microbiol. Vol. 8 No. 4:56 doi:10.4172/1989-8436.100056

Helps rebalance the microbiota with Pur Natur bio activ yogurt

Fig2: Antagonistisch effect van P. pentosaceus CECT 8330 en B. longum CECT 7894 tegen pathogene bacteriën. Het effect van B. longum CECT 7894 is wellicht groter, maar de methodologie liet niet toe dit voldoende te detecteren.

Bron grafiek:
7 Szajewska H et al. Efficacy of Lactobacillus GG in prevention of nosocomial diarrhea in infants. J Pediatr 2001; 138: 361-5.
8 Canani RB et al. Probiotics for treatment of acute diarrhoea in children:randomised clinical trial of five different preparations. BMJ 2007; 335: 340-5.
9 Arvola T, Laiho K, Torkkeli S, Mykkänen H, Salminen S, Maunula L, Isolauri E. Prophylactic Lactobacillus GG reduces antibiotic-associated diarrhea in children with respiratory infections: a randomized study. Pediatrics. 1999 Nov;104(5):e64.

2. Waarom darmflora essentieel zijn

Het darmepitheel en darmslijmvlies vormen fysieke barrières die de uitwisseling van water en voedingsstoffen regelen tussen de omgeving buiten de darmholte en het lichaam. Deze barrière kan worden verstoord door een ontstekingsproces. Hierdoor kan een passief verlies van water en opgeloste stoffen van het lichaam optreden in de darmholte, waardoor diarree kan ontstaan.

Virale infecties kunnen ook de epitheel- en slijmvliesbarrières in het gedrang brengen. Verschillende virussen, en dan voornamelijk het rotavirus, kunnen de darmcellen infecteren, wat leidt tot een verlies van darmvlokken, waardoor er dan weer minder beschikbare oppervlakte overblijft voor de uitwisseling en absorptie van water, elektrolyten en voedingsstoffen.  Deze situatie kan braken en diarree veroorzaken met een beduidend verlies van lichaamsvocht, wat kan leiden tot uitdroging. Verschillende klinische studies hebben de doeltreffendheid aan van specifieke Lactobacillus rhamnosus GG aangetoond voor de preventie en behandeling van diarree veroorzaakt door het rotavirus bij zuigelingen en kinderen.10 Deze oefent een beschermend effect uit dankzij zijn vermogen om de virale vermenigvuldiging en hechting aan de epitheelcellen in het slijmvlies te reduceren. Uit verschillende studies is eveneens gebleken dat de beschermende actie van Lactobacillus rhamnosus GG tegen virale infecties wordt verbeterd wanneer het als preventieve maatregel wordt toegediend, dus voordat de infectie optreedt. 11

Bronnen:
10 Li YT, Xu H, Ye JZ, Wu WR, Shi D, Fang DQ, Liu Y, Li LJ. Efficacy of Lactobacillus rhamnosus GG in treatment of acute pediatric diarrhea: A systematic review with meta-analysis. World J Gastroenterol. 2019 Sep 7; 25(33): 4999–5016.
11 Luoto R, Ruuskanen O, Waris M, Kalliomaki M, Salminen S, Isolauri E: Prebiotic and probiotic supplementation prevents rhinovirus infections in preterm infants: A randomized, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol 2013.

Digest Plus-stammen

De P. pentosaceus en B. longum stammen, maar nog het meest P. pentosaceus CECT 8330, bleken erg ontstekingsremmend te werken doordat ze de productie van ontstekingsremmende interleukines als IL-10 3 sterk stimuleren en opwekken.

Bronnen:
3 Santas J et al. Pediococcus pentosaceus CECT 8330 and Bifidobacterium longum CECT 7894 vertonen de neiging om overmatig huilen bij baby’s te beperken in een klinische pilootstudie. Int J Pharma Bio Sci 2015; 6(2):P458–66.

Versterking en stimulering van de goede werking van de darmflora met Pur Natur bio activ

Fig. P. pentosaceus CECT8330 brengt een hogere productie en een commerciële controle teweeg van IL-10 (pg/mL) in vergelijking met B. longum CECT7894.

Deze bacteriestammen zorgen hierdoor voor een evenwicht in het ontstekingsproces. Overigens kan Lactobacillus Rhamnosus GG ook de barrièrewerking van het darmepitheel versterken door eiwitten te produceren die de celontwikkeling stimuleren. Lactobacillus rhamnosus GG bleek ook het immuunsysteem te stimuleren.2

Bronnen:
2 Segers ME, Lebeer S. Towards a better understanding of Lactobacillus rhamnosus GG - host interactions. Microbial Cell Factories. 2014;13(Suppl 1):S7-S23.


Pur Natur gecontroleerde biologische producten gecontroleerd biologisch product
webdesign eXponent